8th Global Symposium on Ketogenic Therapies 2023

8th Global Symposium on Ketogenic Therapies 2023

Het 8ste internationale ketogeen dieet congres in San Diego is voorbij

Namens MF-NLVL waren onze voorzitter dr. Elles van der Louw en medisch adviseur Prof. Dr Michel Willemse aanwezig.

Dr. van der Louw presenteerde de nieuw opgerichte internationale ketogeen dieet registry waarin teams de resultaten van ketogeen dieet behandeling kunnen vast leggen zodat er onderzoek mee kan worden gedaan.

   

Prof. Dr Willemse gaf een lezing over behandeling van patiënten met de stofwisselingsziekte  GLUT-1 met lactaat.

Tezamen met de dames van MF-UK werd met een mooie banner de onderlinge samenwerking met alle MF groepen over de hele wereld benadrukt; samen staan we sterk!

  

Tijdens de afsluiting van het congres werd onze voorzitter dr. Elles van  der Louw verrast met een prijs voor haar winnende poster over het gebruik van moedermelktijdens ketogeen dieet bij baby’s.  Daar zijn we trots op!

In dit leerzame congres werd duidelijk dat er een nieuwe groep patiënten veel baat heeft bij de behandeling met ketogeen dieet namelijk de patiënten met psychiatrische aandoeningen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornissen. Het was ontroerend om de persoonlijke verhalen van patiënten en ouders te horen. Het leverde flashbacks op naar 20 jaar geleden naar de zoektocht van de ouders van epilepsiepatiëntjes Charlie en Matthew.  Laten we met elkaar samenwerken en ervoor zorgen dat voor hen de weg naar hulp korter is!

Al met al was het een fantastisch avontuur en gaan we op voor het volgende internationale congres dat in september 2025 in Parijs wordt gehouden!

Ook interessant

Disclaimer

De inhoud van de Matthews Friends Nederland en Vlaanderen (MF NL-VL) website is samengesteld door medische professionals, in samenwerking met ouders en patiënten die Ketogeen Dieet Therapie (KDT) volgen of gevolgd hebben.

De informatie op de site kan en mag niet gebruikt worden als vervanging van het advies en/of de behandeling die u krijgt van uw eigen medische team.

KDT vereist de expertise en begeleiding door een multidisciplinair team, MF NL-VL staat niet achter het zelfstandig opstarten van welke vorm van KDT dan ook zonder medische begeleiding. Wij raden dit ten zeerste af.

Zoals bij elke medische behandeling heeft KDT bijwerkingen, in het bijzonder wanneer ook medicatie wordt gebruikt en/of wanneer er sprake is van een complexe medische situatie.

Matthews Friends Nederland en Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze waarschuwing wordt genegeerd.

Overleg ALTIJD eerst met uw EIGEN behandelteam voordat u iets verandert of toevoegt aan uw dieet