Aangifte inkomstenbelasting en dieetkosten

Aangifte inkomstenbelasting en dieetkosten

De onderstaande informatie is uitsluitend van toepassing voor Nederland. In België gelden andere voorzieningen.

Als je zorgkosten hebt mag je bepaalde kosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. De belastingdienst geeft een overzicht welke specifieke zorgkosten zijn. Een van de specifieke zorgkosten betreft een dieet op voorschrift van arts of diëtist.

Om specifieke zorgkosten af te mogen trekken moet je wel aan bepaalde voorwaarden  voldoen. Zorgkosten waarvoor je een vergoeding kunt krijgen zijn niet aftrekbaar.

Om specifieke zorgkosten af te kunnen trekken geldt echter een bepaalde drempel, de hoogte hiervan is individueel verschillend. Alle specifieke zorgkosten opgeteld boven deze drempel zijn aftrekbaar. Bij het digitaal invullen van de aangifte wordt de drempel en de bedrag voor de aftrekbare kosten automatisch berekend.

 

Dieetkosten

De belastingdienst hanteert vaste bedragen voor diëten bij bepaalde ziektebeelden / aandoeningen.  Belastingdienst: Dieetlijst 2023

Bij epilepsie met als dieet: sterk koolhydraatbeperkt, eiwitbeperkt en vet verrijkt staat voor 2023 een aftrekbaar bedrag genoteerd van €800,00.

 

Indien het dieet slechts een deel van het jaar is gevolgd dan geldt een evenredig deel van het bedrag uit de dieetlijst. Bijvoorbeeld: het dieet is in 2023 9 maanden gevolgd dan is het aftrekbare bedrag: 9 / 12 x €800,00 = €600,00

 

Indien het dieet geheel bestaat uit dieetpreparaten welke worden vergoed door de zorgverzekeraar dan kan er geen bedrag voor dieetkosten worden afgetrokken. Bijvoorbeeld voeding via sonde of stoma.

 

Bij epilepsie worden verschillende ketogene diëten toegepast. Niet alle ketogene diëten voldoen aan de beschrijving van de belastingdienst. Overleg zo nodig met je behandelend diëtist.

 

Je hoeft géén kopie van de dieetlijst mee te sturen met de belastingaangifte. Indien de belastingdienst een dieetbevestiging vraagt dan moet je het dieetbevestigingsformulier van de belastingdienst downloaden en door de behandelend arts of diëtist laten invullen en ondertekenen.

Ook interessant

Disclaimer

De inhoud van de Matthews Friends Nederland en Vlaanderen (MF NL-VL) website is samengesteld door medische professionals, in samenwerking met ouders en patiënten die Ketogeen Dieet Therapie (KDT) volgen of gevolgd hebben.

De informatie op de site kan en mag niet gebruikt worden als vervanging van het advies en/of de behandeling die u krijgt van uw eigen medische team.

KDT vereist de expertise en begeleiding door een multidisciplinair team, MF NL-VL staat niet achter het zelfstandig opstarten van welke vorm van KDT dan ook zonder medische begeleiding. Wij raden dit ten zeerste af.

Zoals bij elke medische behandeling heeft KDT bijwerkingen, in het bijzonder wanneer ook medicatie wordt gebruikt en/of wanneer er sprake is van een complexe medische situatie.

Matthews Friends Nederland en Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze waarschuwing wordt genegeerd.

Overleg ALTIJD eerst met uw EIGEN behandelteam voordat u iets verandert of toevoegt aan uw dieet