Radboud Universitair Medisch centrum/volwassenen

Radboud Universitair Medisch centrum/volwassenen

Verantwoordelijken
Dr M.C.H. Janssen en Neuroloog dr W leen ( locatie CWZ Nijmegen)
Dietisten: Karlijn Gerrits en Heidi Zweers

Contactgegevens voor consultafspraak intakegesprek KDT:
Afdeling metabole ziekten AIG Radboudumc

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/onze-aandachtsgebieden/metabole-ziekten#:~:text=lees%20meer-,Over%20Metabole%20Ziekten,naar%20energiestofwisselingsziekten%20(mitochondri%C3%ABle%20ziekten)