Ketogeen dieet of keto lifestyle dieet, what’s in a name?

Ketogeen dieet of keto lifestyle dieet, what’s in a name?

Het keto lifestyle dieet is populair bij mensen die gewicht willen verliezen. Het wordt zelfs als een heuse levensstijl gepresenteerd. Bij de populaire keto lifestyle diëten worden regelmatig verschillende interpretaties onder dezelfde noemer samengebracht. Een proteïnedieet, low carb dieet, een carnivoor dieet, een paleodieet, een oerdieet,… het wordt vaak als één pot nat beschouwd terwijl er toch fundamentele verschillen zijn. Vaak zien we er combinaties met intermittent fasting om de calorie-inname te beperken maar toch een verzadigd gevoel te kunnen behouden. Het is daarom niet altijd duidelijk voor mensen wat nu een keto lifestyle dieet is. Wat is het dus en waarin verschilt het van het ketogeen dieet bij epilepsie, Glut1 deficiëntie en PDHD?

 

Het verschil zit hem voornamelijk in het doel en de daarbij horende verschillende ketose niveaus die nagestreefd worden.

Voor een lifestyle ketodieet is gewichtsverlies meestal de voornaamste doelstelling en heb je niet zo’n hoge ketose nodig als voor een therapeutische behandelingsvorm. Een ketose niveau tussen 0.5 en 3mmol/l noemt men een nutritionele ketose en kan gewichtsverlies bevorderen. Hierbij wordt ook een vrij strenge restrictie van koolhydraten toegepast (max 25-30g KH/dag) maar de eiwitinname is meestal wat ruimer en de vetinname minder hoog dan bij een therapeutisch dieet zodat ook de lichaamsvetten kunnen ingezet worden om te verbranden.

Voor een therapeutisch doel bij epilepsie of bepaalde metabole aandoeningen streven we naar ketonenwaarden die hoger liggen. Een stabiele ketose tussen 2 en 5 mmol/L is nodig om bv aanvalsreductie bij epilepsie te kunnen bekomen.  Hierbij wordt het koolhydraatgehalte steeds tot een minimum beperkt en is de vetinname aanzienlijk hoger dan bij een lifestyle ketodieet. Dit is nodig om voldoende ketonen aan te maken om bv een verbetering in epilepsie te bekomen of ook een verbetering in bewegingsstoornissen na te streven bij bv Glut-1 deficiëntie. Daarnaast is het nodig om voldoende vetten in te nemen om je eigen vetreserve niet te moeten aanspreken.

 

Ook interessant

Disclaimer

De inhoud van de Matthews Friends Nederland en Vlaanderen (MF NL-VL) website is samengesteld door medische professionals, in samenwerking met ouders en patiënten die Ketogeen Dieet Therapie (KDT) volgen of gevolgd hebben.

De informatie op de site kan en mag niet gebruikt worden als vervanging van het advies en/of de behandeling die u krijgt van uw eigen medische team.

KDT vereist de expertise en begeleiding door een multidisciplinair team, MF NL-VL staat niet achter het zelfstandig opstarten van welke vorm van KDT dan ook zonder medische begeleiding. Wij raden dit ten zeerste af.

Zoals bij elke medische behandeling heeft KDT bijwerkingen, in het bijzonder wanneer ook medicatie wordt gebruikt en/of wanneer er sprake is van een complexe medische situatie.

Matthews Friends Nederland en Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze waarschuwing wordt genegeerd.

Overleg ALTIJD eerst met uw EIGEN behandelteam voordat u iets verandert of toevoegt aan uw dieet