Nieuwsbrief 5, december 2023

Nieuwsbrief 5, december 2023

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van Matthew’sFriends Nederland-Vlaanderen van 2023. Ook dit jaarhebben wij als stichting ons uiterste best gedaan omzowel ouders als professionals te informeren overKetogeen Dieet Therapie. Dit hebben we inpraktische zin gedaan door wekelijks variaties aanrecepten te plaatsen op onze website en intheoretische zin door dit jaar twee grote events teorganiseren voor professionals waarbij we zeervereerd waren door de deelname van Prof.
Dr. Rhoen Prof. Dr. Kossoff uit Amerika.

Bekijk de nieuwsbrief

Ook interessant

Disclaimer

De inhoud van de Matthews Friends Nederland en Vlaanderen (MF NL-VL) website is samengesteld door medische professionals, in samenwerking met ouders en patiënten die Ketogeen Dieet Therapie (KDT) volgen of gevolgd hebben.

De informatie op de site kan en mag niet gebruikt worden als vervanging van het advies en/of de behandeling die u krijgt van uw eigen medische team.

KDT vereist de expertise en begeleiding door een multidisciplinair team, MF NL-VL staat niet achter het zelfstandig opstarten van welke vorm van KDT dan ook zonder medische begeleiding. Wij raden dit ten zeerste af.

Zoals bij elke medische behandeling heeft KDT bijwerkingen, in het bijzonder wanneer ook medicatie wordt gebruikt en/of wanneer er sprake is van een complexe medische situatie.

Matthews Friends Nederland en Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze waarschuwing wordt genegeerd.

Overleg ALTIJD eerst met uw EIGEN behandelteam voordat u iets verandert of toevoegt aan uw dieet