Traktaties zijn een feest! Ook met een dieet?

Traktaties zijn een feest! Ook met een dieet?

Je zoon of dochter volgt ketogeen dieettherapie. Bij festiviteiten en traktaties op school of verjaardagpartijtjes van vriendjes of familie is het heel vervelend en verdrietig als je zoon of dochter hier niet aan mee kan doen. Zijn er oplossingen te bedenken?

Het sleutelwoord is: communicatie

De omgeving van je kind zal in het algemeen niet bekend zijn met Ketogeen Dieet Therapie.
Geef korte, bij voorkeur, schriftelijke informatie over de behandeling:
– Waarom wordt dit dieet gevolgd. Vermeld hierbij dat het gaat om een dieet op medische indicatie dat individueel voor je zoon of dochter door professionals is vastgesteld.
– Wat houdt het dieet in.
– Wat mag er niet worden gebruikt. Vermeld dat ‘gezonde voeding’ (bijvoorbeeld groenten en fruit) helaas ook niet vrij kan worden gegeten.
– Wat mag er wel worden gebruikt (geef zo nodig enkele merken).
– Noteer je telefoonnummer en/of emailadres zodat men je kan bereiken voor vragen of overleg.

Op school zijn er veelal meerdere momenten waarbij er bijzondere versnaperingen kunnen zijn (per school kan dit heel variabel zijn). Voorbeelden:
– Fruit of groenten of iets dergelijks als onderdeel van een lesprogramma
– Schooloptredens, musical
– Schoolreisje of een uitje
– Verjaardag van meester of juf
– Kerst- of paaslunch
– Sportdag
– Afsluiting van een schooljaar

De juf of meester weten wanneer deze schoolevenementen plaatsvinden. Vraag of ze je tijdig van tevoren hierover informeren. Wat gaan ze op welk moment en waar aanbieden? Met deze informatie kun je bekijken of er geschikte alternatieven zijn die passen in het dieet van je kind. Bespreek welke verstrekkingen je zelf gaat verzorgen. Noteer duidelijk de naam van je zoon/dochter op bakje, beker of flesje. Indien mogelijk en van toepassing kun je aanbieden als begeleider op een schoolreisje of uitje mee te gaan.
– Verjaardagtraktaties van klasgenoten.
De leeftijd van je zoon/dochter en zijn/haar kennis van het dieet zijn bepalend of de traktatie na het uitdelen kan worden gebruikt. Soms is het beter dat de traktatie mee naar huis wordt genomen. Thuis bekijkt je of, hoeveel en wanneer de traktatie kan worden gebruikt. Bij een niet geschikte traktatie mag je zoon/dochter de traktatie “ruilen” tegen een alternatieve traktatie.
Indien de boven vermelde optie niet passend is voor je kind dan kun je zorgen dat er in de klas een trommeltje staat met houdbare versnaperingen of kleine non-food (niet eetbare) verrassingen. Denk bijvoorbeeld aan: pen, (glitter) stift, krijt, stickers, gummetje.

Een verjaardagspartijtje bij vriendjes of familie.

Na de uitnodiging voor het verjaardagpartijtje kunt je het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de ouder van de feesteling.
Vraag welke traktaties op welk moment en op welke locatie worden aangeboden (soort gebak of koek, limonade, pannenkoek, wafel, poffertjes, frites met worstje).
In overleg met de ouder kun je aanbieden om zelf de verstrekkingen aan te leveren, die zoveel mogelijk overeenkomen met die voor de andere kinderen, en passen in het dieet van je zoon/dochter. Indien van toepassing kun je vragen of er een mogelijkheid is om iets op te warmen (magnetron).
Geef de verstrekkingen afgepast mee met de naam op de verpakking. Een verjaardagspartijtje met jonge kinderen is dikwijls erg hectisch.

Ook interessant

Disclaimer

De inhoud van de Matthews Friends Nederland en Vlaanderen (MF NL-VL) website is samengesteld door medische professionals, in samenwerking met ouders en patiënten die Ketogeen Dieet Therapie (KDT) volgen of gevolgd hebben.

De informatie op de site kan en mag niet gebruikt worden als vervanging van het advies en/of de behandeling die u krijgt van uw eigen medische team.

KDT vereist de expertise en begeleiding door een multidisciplinair team, MF NL-VL staat niet achter het zelfstandig opstarten van welke vorm van KDT dan ook zonder medische begeleiding. Wij raden dit ten zeerste af.

Zoals bij elke medische behandeling heeft KDT bijwerkingen, in het bijzonder wanneer ook medicatie wordt gebruikt en/of wanneer er sprake is van een complexe medische situatie.

Matthews Friends Nederland en Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze waarschuwing wordt genegeerd.

Overleg ALTIJD eerst met uw EIGEN behandelteam voordat u iets verandert of toevoegt aan uw dieet